Samen met collega Energetisch coach Anouk verzorg ik de Energetische paardencoaching voor de nieuwe tijd. In onze samenwerking ontdekten wij al snel dat wij het veld van onvoorwaardelijke liefde openden waarin de al bestaande paardencoaching een bijzondere verdieping kreeg. De paarden dragen de energie van onvoorwaardelijke liefde maar ook wij dragen vanuit ons hart’s bewustzijn deze energie en zijn kanaal om middels deze energie te werken. Deze energie zetten we in het veld waardoor alles er mag zijn en gezien mag worden. Onvoorwaardelijke liefde opent deuren die normaal gesloten blijven. Tijdens de sessies / opstellingen openen zich hierdoor meerdere lagen waarin gewerkt mag worden. Binnen dit veld laten zich duidelijk thema’s, blokkades, karmische patronen, tijdlijnen en zielsdelen zien waar onvoorwaardelijke liefde doorheen mag gaan stromen. De ervaring leert dat er zo diep doorgewerkt wordt dat zelfs trauma vanuit de oerwond wordt gezien, wordt aangeraakt, geliefd en opgeheven in meerdere lagen, tijdlijnen en dimensies. We gaan grondig en liefdevol te werk, maar altijd in afstemming op wat zich laat zien en gezien mag worden. Net zoals alles, is ook Energetische paardencoaching geen wondermiddel en zul jij zelf als deelnemer je eigen proces mogen aangaan. Het vraagt van jou zelf inzet en vooral toewijding aan je eigen proces. Wij zullen je ondersteunen in dit proces, ruimte creëren voor jou zodat je zelf tot inzichten kunt komen, middels de Energetische paardencoaching. Dit maakt dat deze nieuwe vorm van paardencoaching/opstellingswerk thuishoort in de nieuwe tijd en ons helpt ons lichtlichaam verder te bevrijden en te transformeren voor de Nieuwe tijd, waarin jij zelf als deelnemer de grootste stappen zet naar zelfverwezenlijking.
De kosten bedragen voor representanten zijn €50,- en voor de vraag inbrenger 75,- (graag contant). De kosten voor de vraaginbrenger zijn hoger omdat zijn of haar vraag specifiek wordt opgesteld. De doorwerking bij deze deelnemer is dan ook groter dan bij de representanten. Echter iedereen die mee doet, ongeacht als vraaginbrenger, representant of toeschouwer zal geraakt worden door hetgeen zich in de opstelling afspeelt. Iedereen zal dan ook naar huis gaan met meer inzicht in zichzelf, zijn of haar gedragspatronen en wellicht verlost van bepaalde blokkades. Individuele sessie In deze sessie(s) wordt je begeleidt door Anouk en mij, deze sessie(s) vinden op afspraak plaats en duren gemiddeld 2 uur. De kosten voor een individuele sessie bedraagt € 111. De workshop en individuele sessie(s) vinden plaats in het mooie buitengebied van Kelpen Oler, Grathemerweg 5. Aanmelden en info via: info@triquetra-begeleiding.nl
Over Anouk Anouk bezit de gave om helder te zien in meerdere dimensies, tijdlijnen en energetische lagen. Ze voelt daarbij helder welke bewegingen er in het veld gebracht mogen worden om onvoorwaardelijke liefde, kosmisch licht, doorgang te geven. Anouk’s Energetisch lichaam is kosmisch afgesteld om hogere energieën te downloaden en door te geven. Haar hart’s bewustzijn zorgt voor toestroom van onvoorwaardelijke liefde, compassie en empathisch vermogen. Kijk voor informatie over Anouk en haar missie op www.be-loved-whisper.nl
Praktische informatie Deze nieuwe vorm van energetische paardencoaching bieden wij aan in een workshop-vorm en in individuele sessies. De workshop bestaat uit 2 opstellingen met maximaal 6 deelnemers, waarbij 2 deelnemers een vraag kunnen inbrengen. De workshops vinden plaats op: Zaterdag 17 juni 10:00 tot 13:00 uur Zaterdag 15 juli 10:00 tot 13:00 uur
- -
Website: PicoSolutions
Samen met collega Energetisch coach Anouk verzorg ik de Energetische paardencoaching voor de nieuwe tijd. In onze samenwerking ontdekten wij al snel dat wij het veld van onvoorwaardelijke liefde openden waarin de al bestaande paardencoaching een bijzondere verdieping kreeg. De paarden dragen de energie van onvoorwaardelijke liefde maar ook wij dragen vanuit ons hart’s bewustzijn deze energie en zijn kanaal om middels deze energie te werken. Deze energie zetten we in het veld waardoor alles er mag zijn en gezien mag worden. Onvoorwaardelijke liefde opent deuren die normaal gesloten blijven. Tijdens de sessies / opstellingen openen zich hierdoor meerdere lagen waarin gewerkt mag worden. Binnen dit veld laten zich duidelijk thema’s, blokkades, karmische patronen, tijdlijnen en zielsdelen zien waar onvoorwaardelijke liefde doorheen mag gaan stromen. De ervaring leert dat er zo diep doorgewerkt wordt dat zelfs trauma vanuit de oerwond wordt gezien, wordt aangeraakt, geliefd en opgeheven in meerdere lagen, tijdlijnen en dimensies. We gaan grondig en liefdevol te werk, maar altijd in afstemming op wat zich laat zien en gezien mag worden. Net zoals alles, is ook Energetische paardencoaching geen wondermiddel en zul jij zelf als deelnemer je eigen proces mogen aangaan. Het vraagt van jou zelf inzet en vooral toewijding aan je eigen proces. Wij zullen je ondersteunen in dit proces, ruimte creëren voor jou zodat je zelf tot inzichten kunt komen, middels de Energetische paardencoaching. Dit maakt dat deze nieuwe vorm van paardencoaching/opstellingswerk thuishoort in de nieuwe tijd en ons helpt ons lichtlichaam verder te bevrijden en te transformeren voor de Nieuwe tijd, waarin jij zelf als deelnemer de grootste stappen zet naar zelfverwezenlijking.
De kosten bedragen voor representanten zijn €50,- en voor de vraag inbrenger 75,- (graag contant). De kosten voor de vraaginbrenger zijn hoger omdat zijn of haar vraag specifiek wordt opgesteld. De doorwerking bij deze deelnemer is dan ook groter dan bij de representanten. Echter iedereen die mee doet, ongeacht als vraaginbrenger, representant of toeschouwer zal geraakt worden door hetgeen zich in de opstelling afspeelt. Iedereen zal dan ook naar huis gaan met meer inzicht in zichzelf, zijn of haar gedragspatronen en wellicht verlost van bepaalde blokkades. Individuele sessie In deze sessie(s) wordt je begeleidt door Anouk en mij, deze sessie(s) vinden op afspraak plaats en duren gemiddeld 2 uur. De kosten voor een individuele sessie bedraagt € 111. De workshop en individuele sessie(s) vinden plaats in het mooie buitengebied van Kelpen Oler, Grathemerweg 5. Aanmelden en info via: info@triquetra-begeleiding.nl
Over Anouk Anouk bezit de gave om helder te zien in meerdere dimensies, tijdlijnen en energetische lagen. Ze voelt daarbij helder welke bewegingen er in het veld gebracht mogen worden om onvoorwaardelijke liefde, kosmisch licht, doorgang te geven. Anouk’s Energetisch lichaam is kosmisch afgesteld om hogere energieën te downloaden en door te geven. Haar hart’s bewustzijn zorgt voor toestroom van onvoorwaardelijke liefde, compassie en empathisch vermogen. Kijk voor informatie over Anouk en haar missie op: www.be-loved-whisper.nl
Praktische informatie Deze nieuwe vorm van energetische paardencoaching bieden wij aan in een workshop- vorm en in individuele sessies. De workshop bestaat uit 2 opstellingen met maximaal 6 deelnemers, waarbij 2 deelnemers een vraag kunnen inbrengen. De workshops vinden plaats op: Zaterdag 17 juni 10:00 tot 13:00 uur Zaterdag 15 juli 10:00 tot 13:00 uur
- -